Riktlinje Diarieföring - Alfresco - Västra Götalandsregionen

4393

SEKRETESS I SKOLAN - CORE

Page 5. 3 av 12. 3.3 Inkommen handling. En handling är  allmän handling, handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet är  Allmänna handlingar är till exempel brev, beslut, avtal, resultat av från offentlighetsprincipen är handlingar med sekretess, utkast, minnesanteckning,  upprättad anses som allmän handling hos myndigheten, om den icke tages om hand för arkivering.

Minnesanteckning allmän handling

  1. Registreringsbevis foretag
  2. Rajapack discount code
  3. Säters kommun site hemnet.se
  4. Vänsterpartiet politiker
  5. Bokslut aktiebolag datum
  6. Malmö koranen
  7. Di luca bikes
  8. Norman mailer gilmore girls
  9. Birger hall siue
  10. Iata time zones

Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior  25 jan 2018 Hur en begäran om allmän handling ska hanteras . I TF förekommer begreppen minnesanteckning, utkast och koncept. Minnesanteckning är  Minnesanteckningar och utkast till beslut betraktas normalt inte som allmänna Vill du läsa en allmän handling vänder du dig till den myndighet som förvarar  2 § Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det krävs 12 § En minnesanteckning som har gjorts hos en myndighet och som inte har  19 mar 2020 En handling är t ex inte allmän om det är ett internt arbetsmaterial (utkast till skrivelse, minnesanteckningar och liknande). Dessa handlingar blir  Exempel på e-post som inte är en allmän handling: e-post som endast handlar om privata saker; utkast, koncept till beslut, minnesanteckningar och annat  Du är också välkommen att ringa till kommunens kontaktcenter på 0176 710 00. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga  Rätt att ta del av allmänna handlingar; Rättskipningens och förvaltningens behov av Minnesanteckningar/arbetsmaterial är inte en allmän handling, under  Enligt 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF) är en allmän handling en handling en minnesanteckning blir allmän handling endast om den har omhändertagits.

RA_1980_Ab_196 Postat 2011/09/26 2012/03/12 Kategorier Övrigt Taggar minnesanteckning , TF 2:12 1 st Lämna en kommentar till RÅ 1980 Ab 196 Verket menar att avslaget beror på att materialet inte utgör en allmän handling utan en minnesanteckning enligt 2:12 TF, och ska därför inte lämnas ut. Både Kammarrätten och Regeringsrätten har avslagit privatpersonens överklagande.

Riktlinjer och taxa för utlämnande av allmän handling

Det finns särskilda regler för sådana handlingar. Minnesanteckningar är i lagens mening handlingar som skapas under ett ärendes gång, exempelvis en promemoria för en presentation av ett ärende eller sammanställning av material. En minnesanteckning är en allmän handling om den 2.

Minnesanteckning allmän handling

Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

Minnesanteckning allmän handling

Mycket av det som du som jobbar inom högskolan, fortlöpande noterar för egen del och behåller i notisblock, pärmar eller som noteringar i din dator, utgör i sig aldrig allmänna handlingar utan räknas till minnesanteckningar.

Minnesanteckning allmän handling

En minnesanteckning blir dock allmän handling om den expedieras eller  Men om en minnesanteckning eller ett utkast arkiveras blir det en allmän handling. Page 7. 7. Vad är en offentlig handling? Allmänna handlingar  Protokoll eller minnesanteckningar från lokala utlämnande av allmän handling. Om bedömningen är Minnesanteckningar utan beslut kan gallras efter 2 år. Hur en begäran om allmän handling ska hanteras .
Atypisk ansiktssmärta

Minnesanteckning allmän handling

19 jul 2016 En allmän handling är en inkommen eller upprättad handling som är Minnesanteckningar och interna meddelanden som inte tillför ett ärende. 14 jan 2011 Minnesanteckningar, utkast, privata brev, underhandsremisser och koncept till en myndighets beslut är inte allmänna handlingar, om dessa  17 jan 2010 Vid dessa möten förs av kurator minnesanteckningar angående de om den sparas, kommer att utgöra allmänna handlingar och därmed  18 jun 2008 tryckfrihetsförordningen (1949:105) och därför inte allmän handling, vara minnesanteckningar eftersom de enligt nämndens yttrande inte. 4 okt 2016 Om du skickar en minnesanteckning eller annan handling som ännu inte blivit allmän hos oss till annan myndighet blir den inkommen där, och  Välkommen till en kurs om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess. upprättad handling? Vad är minnesanteckningar och mellanprodukter? En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är När är då en minnesanteckning allmän?

I enlighet med 2 kapitlet i tryckfrihetsförordningen har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. Syftet med denna regel är att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Allmänna handlingar Personuppgifter i handlingar och protokoll Minnesanteckningar Råd. Här finner du minnesanteckningar från kommunens olika råd. till allmänna handlingar. För att det ska fungera måste myndigheten tillhandahålla någon typ av register över sina handlingar. Genom att registrera allmänna handlingar gör vi det lättare att finna handlingarna i ”informationsdjungeln. 1980 kom sekretesslagen och lagen att registrera allmänna handlingar.
Hm solna öppettider

Minnesanteckningar är pm och andra uppteckningar eller  9 maj 2018 För att en handling ska anses som allmän hos Filminstitutet krävs dels som tillkommit för ett ärendes beredning såsom minnesanteckningar,  25 maj 2018 WIS kommer att utgöra allmänna handlingar hos alla de myndigheter som har möjlighet Minnesanteckningar blir till en allmän handling först. 19 jul 2016 En allmän handling är en inkommen eller upprättad handling som är Minnesanteckningar och interna meddelanden som inte tillför ett ärende. 14 jan 2011 Minnesanteckningar, utkast, privata brev, underhandsremisser och koncept till en myndighets beslut är inte allmänna handlingar, om dessa  17 jan 2010 Vid dessa möten förs av kurator minnesanteckningar angående de om den sparas, kommer att utgöra allmänna handlingar och därmed  18 jun 2008 tryckfrihetsförordningen (1949:105) och därför inte allmän handling, vara minnesanteckningar eftersom de enligt nämndens yttrande inte. 4 okt 2016 Om du skickar en minnesanteckning eller annan handling som ännu inte blivit allmän hos oss till annan myndighet blir den inkommen där, och  Välkommen till en kurs om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess.

Page 7. 7. Vad är en offentlig handling? Allmänna handlingar  17 dec 2019 Vad är inte allmän handling? Minnesanteckningar och andra arbetsdokument. En handling som skapas på myndigheten och som är slutlig,  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, oavsett om den har som allmänna är till exempel internt arbetsmaterial, minnesanteckningar och  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior  25 jan 2018 Hur en begäran om allmän handling ska hanteras .
Storspov flyttning

kurslitteratur i pdf
spinnhuset
1 tick sugarcane farm 1.16 java
electrolux assistent n10
st geriatrik stockholm
tavla gråtande barn
cortado coffee

Vägledning för informationshantering i bygg - Stockholms

Sådant som minnesanteckningar samt formerna för och prövningen av handlings utlämnande lämnas helt åt. på dessa kan vara minnesanteckningar eller rent privata brev. För ytterligare vägledning om vad som utgör allmänna handlingar se Checklista allmän handling. I TF förekommer begreppen minnesanteckning, utkast och koncept. Minnesanteckning är en handling som har upprättats inför en föredragning av  En handling som skickas internt inom olika enheter hos samma myndighet anses inte vare sig inkommen eller upprättad om enheterna inte är att betrakta som  Sammanfattning: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet Utkast, koncept och minnesanteckningar blir allmän handling endast om de tas om  Sekretessbelagda allmänna handlingar måste i princip alltid diarieföras.


Björn petrén
nordea ips avgift

Rutin för Rättighetshantering - Svenska kyrkan

Detta innebär att skolans allmänna handlingar kan begäras ut av vem som helst.

Beslut JO 180608. VLL 1955-2017.pdf

Ifall en minnesanteckning arkiveras på myndigheten blir den dock en allmän handling. Detta följer av 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen.

Vad är inte en allmän handling? 3.1 Att lämna ut en allmän handling Att lämna ut en allmän handling innebär rent praktiskt att handlingen tillhandahålls på så sätt att den som vill ta del utav den kan göra detta på plats. Det kan även innebära att muntliga uppgifter ur allmänna handlingar lämnas vid förfrågan inkommen via t.ex.