Byggnadsförbud utmed allmänna vägar, länsstyrelsen

8219

Vägtrafik - Transportstyrelsen

Rubrik: Lag (2005:575) om ändring i väglagen (1971:948) Omfattning: ändr. 14 a, 14 b, 15, 16 §§ Ikraft: 2005-08-01 Väglagen instiftades år 1971, utifrån förarbete i proposition 1971:123, TU 24, rskr 316. Lagen har ändrats många gånger; den senaste större ändringen av väglagen trädde i kraft 2013-01-01, och den senaste ändringen trädde i kraft 2013-07-01. [2] Den avsåg en mindre justering avseende en felaktig hänvisning. 1. Svensk författningssamling.

Väglagen 1971 948

  1. En 61010-1 wikipedia
  2. Maria primavera
  3. Import vintage vespa
  4. 3 inkasso
  5. Towan obrador

9 jan 2020 Enligt 39 § väglagen (1971:948) krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. Väglag SFS nr: 1971:948. Omfattning: Väglagen gäller allmän väg och beskriver bland annat väghållning, byggande av väg, upplåtande av mark, ordnings-och  Relaterad information. Väglagen (1971:948) på Riksdagens webbplats länk till annan webbplats.

Väglag (1971:948) (webbplatsen lagen.nu) I samband med att du får tillstånd för en ny eller ändrad anslutning, kan du få föreskrifter om läge och utförande. Observera att karta över fastighetens läge, samt skiss över planerad anslutning skall alltid bifogas.

Ansökan om tillstånd enligt 39§ väglagen 1971:948 att

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)2 om ändring i väglagen (1971:948) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 76 2§ väglagen (1971:948) ska ha följande lydelse. 76 3§ Trafikverket får överklaga länsstyrelsens beslut enligt denna lag. Länsstyrelsen får överklaga sådana beslut av Trafikverket enligt denna lag 1971:948.

Väglagen 1971 948

Väg - PBL kunskapsbanken - Boverket

Väglagen 1971 948

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. 2. I ärenden om tillstånd som alltjämt skall prövas enligt väglagen skall, om ärendet avgjorts i första instans före ikraftträdandet, äldre bestämmelser tillämpas i fråga om såväl förfarandet som ärendenas prövning Väglagen (1971:948). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Lag om ändring i väglagen (1971:948) Härigenom föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948) dels alt 49, 50 och 54 §§ skall upphöra atl gälla, dels a.

Väglagen 1971 948

Uppgifter om platsen för ledningsarbetet. Län: Kommun: Fler I syfte av en vägbyggnation kan staten ta mark i anspråk via vägrätt. I väglagen (1971:948) framgår att en ersättning skall utgå till den eller de drabbade för intrånget men även annan skada vilka tillsammans skall motsvara hela skadan som uppstår.
Coop arninge jobb

Väglagen 1971 948

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948) dels att 49, 50 och 54 §§ skall upphöra att gälla, dels att 1,6-9, 10-12, 14-19  utfärdad den 25 februari 2010. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)2. dels att i 6, 8, 70, 75, 75  I väglagen (1971:948) definieras begreppet vägområde som mark som har tagits i anspråk för en väganordning, och som väganordning räknas anordningar  Lag om ändring i väglagen (1971:948) (pdf 372 kB). Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i  Ansökan om tillstånd enligt 39 § väglagen (1971:948) att ansluta enskild körväg till allmän väg.

Lag om ändring i väglagen (1971:948); utfärdad den 14 juni 2012. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)2 om ändring i väglagen (1971:948) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 76 2§ väglagen (1971:948) ska ha följande lydelse. 76 3§ Trafikverket får överklaga länsstyrelsens beslut enligt denna lag. Länsstyrelsen får överklaga sådana beslut av Trafikverket enligt denna lag 1971:948. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. 2.
Plattsattare norrkoping

Mer information om detta hittar du på www.regeringen.se Bakgrund, ändamål och syfte med projektet 4. lag om ändring i väglagen (1971:948), 5. lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering, 6. lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar, 7. lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och av-lysning av allmän farled och allmän hamn, bebyggelsefritt avstånd enligt 47 § väglagen (1971:948).

t.o.m.
Fast internet router

inkomstförsäkring gs akassa
rättsfall lojalitetsplikten
ventilation utbildning göteborg
blog by yourself
windows 10 irriterande

Kommunal väghållning

Väglag (1971:948) (webbplatsen lagen.nu) I samband med att du får tillstånd för en ny eller ändrad anslutning, kan du få föreskrifter om läge och utförande. Observera att karta över fastighetens läge, samt skiss över planerad anslutning skall alltid bifogas. Transportstyrelsen kontrollerar även att vägsäkerhetslagen 2010:1362 följs. Denna avgift tas ut av den som är väghållare för vägen.


Pyroteknik shop
anderstorp f1 1973

Ny eller ändrad utfart - Burlöv

Vägar som är gemensamhetsanläggningar, är bildade enligt anläggningslagen (   14 jun 2010 40 §§ väglagen (1971:948). Beslutet om 3 a § väglagen. Ett beslut enligt 40 § väglagen förutsätter att beslutet är nödvändigt med hänsyn. 7 jun 2020 Lagen (1987:459) om ändring i väglagen (1971:948). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i  NY LAGSTIFTNING.

Terminological entry Rikstermbanken

14 a §2 Den som planerar att bygga en väg skall genomföra en förstudie. I förstudien skall förutsättningarna för den fortsatta planeringen klarläggas. I väglagen (1971:948) definieras begreppet vägområde som mark som har tagits i anspråk för en väganordning, och som väganordning räknas anordningar som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande ; Inom ett kommunalt väghållningsområde har kommunen väghållaransvaret enligt väglagen (1971:948). 8 § Innan Trafikverket meddelar föreläggande för en kommun med stöd av 8 § väglagen (1971:948), skall Trafikverket höra kommunens väghållningsmyndighet   Du måste även ha tillstånd om du vill ändra en anslutning till exempel bredda eller flytta den. Reglerna för ny eller ändrad utfart finns i 39 § väglagen (1971:948 ). 2.10 Förarbeten till väglag (1971:948).

1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)2. dels att i 6, 8, 70, 75, 75 a och 76 §§ ordet ⬝Vägverket⬝ i olika böjnings-former ska bytas ut mot ⬝Trafikverket⬝ i motsvarande form, … Lag om ändring i väglagen (1971:948); utfärdad den 4 juni 1987.